Producten

CS-Rookafzuigings-systemen zijn innovatieve afzuig systemen, speciaal ontwikkeld om rook af te zuigen en te filteren welke vrijkomt bij alle electro-chirurgische ingrepen. De CS-200 elimineert nare luchtjes en bacteriologische risico’s. Tevens zorgt de afzuiging voor beter zicht tijdens laparoscopische ingrepen.

Er zijn aanwijzingen dat de ontstane rookontwikkeling mogelijk als transportmiddel kan dienen voor aanwezige micro-organismen.

Besmetting door het vrijkomen van micro-organismen uit besmet weefsel in de vorm van aërosolen (rook) kan voorkomen worden door CS SMOKE EVACUATORS. Adequate rook afzuiging is mogelijk door afzuiging bij de bron, bij voorkeur binnen twee centimeter van de plaats waar de rook wordt gevormd.